Dôvody prečo si vybrať našu firmu pre spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy:

- Bezkonkurenčne najnižšie ceny v okolí
- Platíte len za to, čo skutočne v daný mesiac vyprodukujete, žiadne minimálne paušály, paušál znevýhodňuje klientov s menším počtom faktúr
- Pre stálych klientov je v cene aj vypracovanie daňového priznania a účtovnej závierky
- Kvalitné spracovanie účtovníctva a miezd s použitím najmodernejších softvérov
- Neustále sa vzdelávame a zlepšujeme naše služby
- Dbáme na diskrétnosť, môžete nám veriť, že vaše doklady sú v správnych rukách
- Ušetríte čas sledovaním neustále sa meniacich zákonov, ako aj mzdové náklady zamestnávaním pracovníkov a ich školením
- Sme poistení proti zodpovednosti za škodu
Accounting.

Jednoduché účtovníctvo

Pre SZČO ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva, ktoré zahŕňa: Prvotnú kontrolu a spracovanie účtovných dokladov Vedenie účtovných kníh: vedenie peňažného denníka, vedenie knihy pohľadávok a záväzkov (evidencia došlých a odoslaných faktúr), vedenie ostatných pomocných kníh, evidenciu majetku, správu odpisov, evidenciu

Accounting.

Podvojné účtovníctvo

Obchodným spoločnostiam ponúkame kompletné spracovanie podvojného účtovníctva, ktoré zahŕňa: Spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovných kníh a evidencia v zmysle platnej legislatívy (zahŕňa vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničnej knihy, knihy účet v banke, knihy zásob a cenín, knihy došlých a odoslaných faktúr, knihy krátkodobého majetku, knihy dlhodobého majetku a

Accounting.

Mzdy a personalistika

Našim cieľom je spokojnosť našich klientov, preto Vašu mzdovú a personálnu agendu spracujeme na základe Vami dodaných podkladov precízne, včas a v súlade s platnou legislatívou, pričom nesieme plnú zodpovednosť za nami vykonávanú činnosť. Za našich klientov zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa akýchkoľvek personálnych zmien a