Ponúkame možnosť mesačného vedenia účtovníctva pre väčšie podniky, ako aj nárazové spracovanie účtovníctva (raz ročne) pre potreby podania daňového priznania k 31.3, najmä pre menšie firmy a podnikateľov.

Pre živnostníkov i obchodné spoločnosti ponúkame vedenie účtovníctva a komplexné služby, ktoré s ním súvisia, najmä:

  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vypracovanie všetkých zákonom stanovených dokumentov a daňových priznaní FO a PO
  • Vypracovanie priznania DPH
  • Spracovanie miezd a personalistiky

Samotné vedenie účtovníctva sa uskutočňuje na základe zmluvy o vedení účtovníctva. Potrebné doklady si od Vás vyzdvihneme alebo nám ich zašlete elektronicky alebo poštou. Následne ich zaúčtujeme do elektronického systému, ktorý využívame na vedenie účtovníctva. Doklady Vám opätovne vrátime a vytlačené účtovné dokumenty Vám dodáme podľa dohody.